Zur Navigation | Zum Inhalt

Nieuws

Interesse in een EHBO opleiding? Vraag info via Hoofdmenu - Contact
 
Over de vereniging Afdrukken E-mail

Doel van de vereniging:
De vereniging heeft als doel het verlenen van eerste hulp bij ongelukken te bevorderen.
Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het organiseren van cursussen waarop zowel theoretisch als praktisch onderricht wordt gegeven in het verlenen van eerste hulp bij ongelukken
b. het genoten onderricht op die cursussen theoretisch praktisch te onderhouden en te vervolgen, teneinde verlenging mogelijk te maken van het Eenheidsdiploma EHBO met bijbehorende aantekeningen en/of cerificaten met betrekking tot eerste hulpverlening.
c. het aanschaffen en uitreiken van materiaal ten behoeve van eerste hulpverlening.
d. andere wettige middelen, die bevorderlijk zijn tot het bereiken van het doel.

Geldmiddelen:
Het boekjaar loopt van één januari tot eenendertig december.
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de cursus- en/of lesgelden, jaarlijkse bijdragen van de leden, subsidies, legaten, donaties, erfstellingen, schenkingen en andere inkomen.
Ieder lid is een jaarlijkse bijdrage aan de vereniging verschuldigd, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
Het bestuur is belast met het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
Docenten/inleiders /LOTUS ontvangen een door het bestuur vast te stellen vergoeding.
Eventuele reis- of onkosten kunnen vooraf aan het bestuur ingediend worden ter goedkeuring.

Historie:

De eerste lessen voor E.H.B.O. werden in 1939 gestart door Dokter Annias. Tijdens de oorlogsjaren werd alles onderbroken en in 1946 opnieuw gestart door Dokter T. Melchers. Op 15 april 1948 werd de E.H.B.O. vereniging definitief opgericht en kreeg de naam “St-Ludwina”.
Deze sloot zich aan bij de Katholieke Nationale Bond voor E.H.B.O. - thans de Nationale Bond voor E.H.B.O.

ImageVanaf de zeventiger jaren wordt er ieder jaar deelgenomen aan de districtswedstrijden van het district Zeeland en aan de Nationale wedstrijden te Gemert. Diverse malen werd het districtskampioenschap binnengehaald en ook tijdens de wedstrijden te Gemert hebben we diverse eerste prijzen binnengehaald.

Ook op landelijk niveau bij de wedstrijden van de Nationale Bond voor E.H.B.O. haalden we al voor de 10e keer de nationale titel.
Dit in 1998 – 1999 – 2001 – 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 en 2012 

De oefenavonden worden gegeven door kaderinstructrice Myriam Hamelink–van Poecke. Zij is sinds 1978 officieel begonnen met lesgeven samen met haar vader Arthur van Poecke.
Ook beschikt onze vereniging over diverse lotusslachtoffers.

Ons lessenpakket beschikt over meer dan alleen EHBO – zij is uitgebreid met reanimatie, ook voor niet-EHBO-ers, en het gebruik van AED, zowel voor bedrijven als niet-EHBO-ers. Ook zijn er lespakketten op maat zoals: EHBO bij wandelletsels, EHBO bij kinderen, EHBO bij sport. Ook is er de mogelijkheid om de theorie via E-Learning te doen.

Jeugd EHBO

Wij verzorgen op de basisschool in Koewacht en Heikant de opleiding voor Jeugd EHBO A.
Tevens houden wij herhalingslessen voor de jeugd 1 x per maand in deVlaschaard te Koewacht.
Ook houden we 1 x per jaar een buitenoefening met de jeugd brandweer Terneuzen.
Er is ook een mogelijkheid om tijdens onze oefenavonden de opleiding Jeugd EHBO A te doen. Dit kan vanaf de leeftijd van 11 jaar. Heeft u interesse vraag informatie aan via Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken  

Dus zoals je ziet de keuze op EHBO vlak is GROOT

Wil je meer hierover weten, kom gerust eens kijken op één van onze oefenavonden of zie onze website.


Met vriendelijke groet,

F. Bakker, voorzitter