April 2019
 Datum  Les
 Onderwerp
 Competentie
 11 APR  13 Inhaalles reanimatie, ook baby en kind 2-3-4-AED-18
   
 25 Apr Jaarvergadering 1
       
       
   

 april Oefening met jeugdbrandweer onder voorbehoud.

 - Competentienummers 1 t/m 6 dienen jaarlijks gevolg te worden. In principe geen toetsing nodig als men de lessen volgt.
 - Indien nodig kan er van dit schema worden afgeweken.